Implantologie & parodontologie

Mondzorg Latem is een verwijspraktijk voor implantologie en parodontologie. 

Patienten kunnen verwezen worden voor het plaatsen van orale implantaten en aanverwante behandelingen, zoals sinuslifts, kamopbouwen en esthetische gingivale chirugie.

De praktijk beschikt over verschillende implantaatsystemen en in overleg met de verwijzer zal voor elke patient het meest geschikte implantaattype bepaald worden.

Elke implantaatchirugie wordt digitaal gepland op basis van de verzamelde CBCT en STL gegevens. Op deze wijze kunnen wij een optimale implantaatpositie garanderen.

Peri-implantitis en prothetische complicaties

Implantaten zijn vast onderdeel geworden van de tandheelkundige behandelingen.

Met een goede voorbereiding zijn implantaatcomplicaties gering. Implantaten worden intussen reeds jarenlang gebruikt en componenten zijn onderhevig aan slijtage. Het vervangen en achterhalen van de gebruikte componenten is niet altijd evident. 

Jammergenoeg gaat het soms ook fout en is tijdig ingrijpen belangrijk.

Peri-implantitis en prothtische complicaties zijn zaken waar we in de loop van de jaren een uitgebreide expertise hebben in opgebouwd.

 

Peri-implantitis en prothetische complicaties

Implantaten zijn vast onderdeel geworden van de tandheelkundige behandelingen.

Met een goede voorbereiding zijn implantaatcomplicaties gering. Implantaten worden intussen reeds jarenlang gebruikt en componenten zijn onderhevig aan slijtage. Het vervangen en achterhalen van de gebruikte componenten is niet altijd evident. 

Jammergenoeg gaat het soms ook fout en is tijdig ingrijpen belangrijk.

Peri-implantitis en prothtische complicaties zijn zaken waar we in de loop van de jaren een uitgebreide expertise hebben in opgebouwd.

 

Parodontologie

U kan verwijzen voor parodontale diagnostiek en behandeling. We starten steeds met een intake gesprek, waarbij op basis van de parodontale status, klinische en radiografische gegevens de diagnose wordt gesteld.

Volgende stappen in de parodontale behandeling zijn doorgaans de initiele therapie, controle na 1 maand en de evaluatie aan de hand van een parodontale status na 3 maanden.

Afhankelijk van het behandelresultaat zal bijkomende parodontale chirurgie geindiceerd worden of de patient in de recall fase opgenomen worden.

Naast het behandelen van pathologie beslaat de parodontologie ook de esthetische parodontale chirurgie, zoals recessiebedekkingen en preprothetische chirurgie.

 

 

 

Talen