Appelez pour un rendez vous au 09 324 81 91 ou bien contactez-nous

Reconstructieve & cosmetische tandheelkunde

Het opstellen van een goed behandelplan kan complex zijn. Hiervoor kan de restauratief tandarts beroep doen op de verschillende specialisten (parodontoloog, implantoloog, orthodontist, endodontoloog, tandtechnicus) terwijl hij de regie in handen  houdt. 

Om het plan uiteindelijk uit te voeren wordt gebruikt gemaakt van de verschillende tandheelkundige mogelijkheden zoals kroon- en brugwerk, facings, implantologie, parodontale chirurgie, adhesieve tandheelkunde, ...

De sterkte van onze gespecialiseerd groepspraktijk is dat het onderling overleg erg snel en vlot verloopt. 

Prendre rendez-vous?
Bien sûr! Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou prenez rendez-vous en ligne en cliquant sur ce lien.

* = champ obligatoire

Languages